โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม Read More …

โครงการสถานศึกษาสีขาว

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรม “โครงการสถานศึกษาสีขาว” ระหว่างวันที่ 11-12 เดือน Read More …