วันแม่ 2560

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท Read More …

12 สิงหา มหาราชินี

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม.13 จัดกิจกรรม “12 สิงหา มหาราชินี” ประจำปี 2559 เพื่อให้ข้าร Read More …