ชุมนุม P2P (หุ่นยนต์) โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

ชุมนุม P2P (หุ่นยนต์) โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นำนั Read More …

WRG2016

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ World Robot Games Thailand Championshi Read More …

CrazyRobot @The Hub Zeer Rungsit 2016

ชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม : การแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียน วันที่ 30-31 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 Read More …