ชุมนุม P2P (หุ่นยนต์) โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

ชุมนุม P2P (หุ่นยนต์) โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นำนั Read More …

ขอเชิญ ทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

ด้วยโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา Read More …

การแข่งขันทักษะด้านหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนพรศิริกุลร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย เอ็ม รีพับบริคซัพพลาย พิพิทธภัณฑ์กองทัพอากาศไทย และศูนย์ห Read More …

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและ Read More …

ยินดีต้อนรับ “ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม :: เลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาด Read More …