โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม Read More …

โครงการมารยาทงามมารยาทไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดอบรมมารยาทไทยตาม “โครงการมารยาทไทยม Read More …

วันแม่ 2560

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท Read More …

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ Read More …

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู Read More …