ประกาศ!! ให้นักเรียนลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 24.00 น. (หากเกิดปัญหาการใช้งาน ติดต่อ 088-4427517 ครูเอนก ถนอมผล)

  หน้าแรก

 
ดาวน์โหลดคู่มือ >>คลิกที่นี่<<
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
                              นักเรียน    ครู    ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้:     
รหัสผ่าน:
  
**หมายเหตุ: สำหรับนักเรียน
- ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสนักเรียน  5 ตัว (ตัวอย่างเช่น 12345)
- รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด  8 หลัก (ตัวอย่างเช่น 01012559)