โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม กับ นักเรียนแกนนำ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองเครือข่าย โดยมี นายมานะ เทือกสุบรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาสารักษาดินแดน ตรัง สาธารณสุข และอำเภอหาดสำราญ ให้การอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด และสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ในวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุม โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Comments

comments