โครงการมารยาทงามมารยาทไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดอบรมมารยาทไทยตาม “โครงการมารยาทไทยมารยาทงาม” โดยมี นางนฤมล จุทอง ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรให้การอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมมารยาทไทยเกี่ยวกับ การไหว้ การกราบ การรับและส่งของ ให้แก่นักเรียนและครูในโรงเรียน จำนวน 130 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุม โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

Comments

comments