อบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็วประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา

ชุมนุม Edutainment – จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็วประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนหาดสำราญ โรงเรียนวัดหนองสมาน โรงเรียนบ้านโคกรัก โรงเรียนบ้านตะเสะ โรงเรียนบ้านนาทะเล โรงเรียนบ้านปากปรน โรงเรียนวัดปากปรน โรงเรียนบ้านบกหัก โรงเรียนบ้านบ้าหวี โรงเรียนบ้านทุ่งกอ และโรงเรียนวัดท่าพญา โดยได้รับเกียรติจากนายศรุต หนูทอง ส.อบจ.ตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 11-12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ ห้องโสตน์ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

image image image image image image image image image image image image imageimage image image image image image image image image image image image image image imageimage image image image image image image image image image image image image image image imageimage image image image image image image image image image image image image image image image image image image

Comments

comments