วันแม่ 2560

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียงหาดสำราญวิทยาคม 

Comments

comments