พิธีมอบธงสัญลักษณ์หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

image image image  image

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์หน่วยต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 แก่สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 35 โรง ในวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2559   ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Comments

comments