ผลงานดีเด่นหรือที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา/เกียรติคุณของโรงเรียน

1. ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท  ข  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ปี 2553  และเข้ารอบ  8  ทีมสุดท้าย  ในการแข่งขันดนตรีรายการชิงช้าสวรรค์

2. ชนะเลิศการประกวดแต่งเพลง “รักแม่” ร้องประกอบดนตรีโฟล์คซอง  ของสมาคมรักแม่แห่งประเทศไทย  รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

3. โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ  (ลำดับที่  8)

4. โรงเรียนผ่านการรับรอง  Best  Practice 3 ระบบหลักใน 3 ปีการศึกษา

5. โรงเรียนในฝันรุ่น  2  ระดับดีเด่น

6. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  2  ปีซ้อน

7. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

8. โรงเรียนต้นแบบปันรักให้โลก ประจำปี  2553  ตามโครงการ 7  สี  ปันรักให้โลก ปี 3

9. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น  สพท.ตรัง เขต 1 ปี 2553

10. รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความระดับจังหวัด  หัวข้อ  “การเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์”  จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดตรัง

11. รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การประกวดผู้นำเสนอให้ความรู้ “น้องซันนี่บางจาก” โครงการ Thailand GO GREEN 2554

12. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดตรัง (มัธยมศึกษา) โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13. รางวัลลูกโลกสีเขียว  ประเภทเยาวชน จากสถาบันลูกโลกสีเขียว

14. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมการทบทวนคำปฏิญาณและการสวนสนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

15. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาแฮนด์บอลหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31  คัดเลือกภาค 4 “ตรังเกมส์”

16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาแฮนด์บอลหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33  คัดเลือกภาค 4 “กรมหลวงชุมพรเกมส์”

17. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 16 ปี หญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียน จังหวัดตรัง ประจำปี 2557 ครั้งที่ 60 “คอซิมบี้เกมส์”