ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษ 2558

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม.13 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 โดยมีนายสุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย นางเฉลิมศรี รงรัตน์ เป็นตัวแทนคณะครู

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


ปัจฉิมนิเทศ

[n.] post training
หมายเหตุ         -การให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษา
ตัวอย่างประโยค  –ปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ที่มา:http://dictionary.sanook.com/

Comments

comments