นวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “ธรรมชาติคือครู เรียนรู้จากชุมชน”

นางธนวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ครู โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม – กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “ธรรมชาติคือครู เรียนรู้จากชุมชน”

tana02 tana03 tana04
ภาพ – Walk Rally ป่าชายเลนชุมชนครั้งที่ 2 ณ บ้านแหลมปอ


วัตกรรมกิจกรรมการเรียนบูรณาการ walk rally ::>> Download

ตารางออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry Base Leaning 7E 5E) ::>> Download

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท.::>> Download

การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ ::>> Download

Comments

comments