ตรวจสุขภาพประจำปี

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องรับรอง โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

Comments

comments