ชุมนุม P2P (หุ่นยนต์) โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

ชุมนุม P2P (หุ่นยนต์) โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ตามหนังสือเชิญของโรงเรียนพรศิริกุล และโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์ให้น้ำ งาน PK Open House 2018 “Pornsirikul. The school of Happiness. เปิดบ้านพรศิริกุลบ้านแห่งความสุข ณ โรงเรียนพรศิริกุล

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์มด งาน PK Open House 2018 “Pornsirikul. The school of Happiness. เปิดบ้านพรศิริกุลบ้านแห่งความสุข ณ โรงเรียนพรศิริกุล


3. รางวัลชนะเลิศ ประเภท Sumo 3kg. งานตลาดนัดวิชาการ “Open house” เปิดประตูสู่ T.C.S. ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Sumo 3kg. งานตลาดนัดวิชาการ “Open house” เปิดประตูสู่ T.C.S. ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

Comments

comments