31-03-2560 :: ประกาศโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน รายละเอียดเพิ่มเติม


16-09-2559 :: ประกาศโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม


13-09-2559 :: ประกาศโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ชีววิทยา รายละเอียดเพิ่มเติม


05-09-2559 :: ประกาศโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ชีววิทยา  รายละเอียดเพิ่มเติม


19-05-2559 :: ประกาศโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทย


18-05-2559 :: ประกาศโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง


11-05-2559 :: ประกาศโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดเพิ่มเติม