การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

1-การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
2-ปฏิทินและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตาม องค์ประกอบ
3-หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ว24
4-ตำแหน่งว่างข้าราชการครู สพม.13
5-หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ว16
6-แบบคำร้องขอย้าย ข้าราชการครู